IMG_4658

Завършва магистър „Социална работа с деца и семейства“ СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София. Работила е като администратор на деловодна система в агенция Социално Подпомагане.