IMG_4637

Д-р Влатко Недев е роден през 1983 година в град Кавадарци – Република Македония. След първи клас се преселва  в съседния град Неготино, където продължава основното и средното си образование. Още след завършването на първи клас Д-р Влатко Недев започва активно да се занимава със спорт – тенис на маса, тенис на корт и баскетбол, с които спортове той продължава да се занимава и до днес. Интересът  към медицината и стоматология се поражда от неговия по-голям брат, който завършва медицина в  град Плевен – Република България. Поради тази причина бъдещият д-р Недев започва да следва дентална медицина в град Пловдив и през 2010 се дипломира успешно. От тогава той работи като лекар по дентална медицина.

Сертификати