IMG_4630

Оперативна сестра. Завършва МУ гр. Плевен Факултет по Обществено здраве, специалност Медицинска сестра през 2012 г. През 2016 г. завършва Управление на здравните грижи, степен магистър.