Our team

Гергана Белева

Гергана Белева

Операционна сестра

Гергана Белева завършва специалност „Медицинска сестра“, като в момента е в процес на придобиване на магистърска степен по „Управление на здравни грижи”, във Факултета по обществено здраве на МУ–Пловдив.

Паолина Николова 

Паолина Николова 

Администратор
Паолина Николова завършва МУ-Пловдив, Факултет Медицински колеж със  специалност "Инспектор по обществено здраве" през 2018 г.
Симона Кременарова

Симона Кременарова

Дентален асистент

Симона Кременарова се дипломира като „магистър“ по „Медицинска химия“ в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” през 2017 г. Открива своето призвание в Денталната медицина и през 2019 г…

Севда Дерели

Севда Дерели

Зъботехник

Севда Дерели завършва МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Факултет Медицински колеж със специалност „Зъботехник“.

Румен Кисьов

Румен Кисьов

Зъботехник

Румен Кисьов завършва МУ–Пловдив, Факултет Медицински Колеж със специалност „Зъботехник“ през 1990 г. Специализира в областта на полихроматично нанасяне на керамика.

Митко Йорданов

Митко Йорданов

Зъботехник

Митко Йорданов завършва МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Факултет Медицински колеж със специалност „Зъботехник“.

Миглена Реулкова

Миглена Реулкова

Дентален асистент

Миглена Реулкова придобива бакалавърска степен със специалност ,,Биология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2013 г. Дипломира се като „магистър” по „Ембриология“ през 2015 г., отново в СУ „Св. Климент Охридски“.

Мария Георгиева

Мария Георгиева

Операционна сестра

Мария Георгиева завършва „Тракийски Университет“-Стара Загора, филиал Хасково със специалност „Медицинска сестра“ през 2019 г.

Ивелина Петрова

Ивелина Петрова

Зъботехник

Ивелина Петрова завършва Медицински колеж ,,Йорданка Филаретова ’’ гр. София през 2021 г. със специалност „Зъботехник”.

Иванка Георгиева

Иванка Георгиева

Дентален асистент

Иванка Георгиева завършва средното си образование в СОУ „Свети Климент Охридски” гр. Пловдив. Специалността си „Асистент на лекаря по Дентална медицина“ придобива в ЦПО към МУ-Пловдив.

Иван Иванов

Иван Иванов

Управител лаборатория

Завършва МУ–Пловдив, Факултет Медицински колеж със специалност „Зъботехник“ през 2014 г. Преминава редица курсове и обучения свързани с подвижното и неподвижното протезиране.

Жанета Енчева

Жанета Енчева

Дентален асистент

Жанета Енчева завършва средното си образование през 2017 г. в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ гр.Стара Загора с профил Френски език. Придобива степен „Бакалавър“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, със специалност „Молекулярна биология“.

Емилия Кралева

Емилия Кралева завършва „Висш минно-геоложки институт“ гр. София, като инженер-геолог.

Към екипа на „DIAMOND DENT“ се присъединява през 2018 г.

Д-р Радостина Консулова

Д-р Радостина Консулова

Лекар по дентална медицина

Д-р Радостина Консулова завършва МУ-Пловдив, Факултет по Дентална Медицина през 2021 г. Придобива следдипломна квалификация за работа с Er:YAG дентален лазер.

Д-р Деан Колев

Д-р Деан Колев

Лекар по дентална медицина

Д-р Деан Колев е роден в Гърция през 1987 г., отраснал в Америка и е завършил Факултета по Дентална медицина към Медицински университет – Пловдив, придобивайки квалификационна степен „магистър“ – Лекар по Дентална медицина.