Оралната хирургия лекува хирургичните заболявания на устната кухина и прилежащите към тях заболявания на лицево-челюстната област. В нашата клиника извършваме всички хирургични интервенции като:

 • апикална остеотомия
 • операции на кисти (цистектомия)
 • екстракция на пробили зъби
 • оперативно отстраняване на ретинирани (непробили) и полуретинирани зъби
 • корекция на френулума на езика и устните
 • пародонтална хирургия
 • имплантиране на кост
 • пункция, инцизия и дренаж на абсцес
 • реимплантация на зъб
 • хемисекция на многокоренов зъб
 • корекция на алвеоларен гребен
 • тотална пластика на вестибулума или пода на устната кухина
 • ексцизия на доброкачествени образувания
 • разкриване на ретиниран зъб с ортодонтска цел
 • открит кюретаж
 • повдигане на пода на максиларния синус (sinus lift)
 • затваряне на комуникация с максиларния синус
 • шиниране при травми в лицево-челюстната област

Нашите високо квалифицирани специалисти

Екип от професионалисти

Д-р Николай Николов

Лекар по дентална медицина