Ортодонтията е специалност в денталната медицина, която се занимава с диагностиката, профилактиката и лечението на зъбно-челюстните отклонения, неправилно подредениете зъби и неправилните съотношения на зъбните дъги и челюстите. Неправилно разположените зъби и проблемите в захапката затрудняват поддържането на устната хигиена, венците се възпаляват, появяват се кариеси.

Основни лечебни средства в ортодонтията:

 • Шини или снемаеми апаратчета. Те са подходящи, когато растежът не е завършил и не са сменени всички зъби.
 • Брекети: най-универсалната система, приложима в постоянно съзъбие, като ние използваме метални и сапфирени.
 1. Защо възникват ортодонтските деформации?
 • Вредни навици – така невинното на пръв поглед смучене на пръсти постепенно променя посоката на нормалния растеж на лицевите кости. По подобен начин действа и неправилното продължително използване на биберона.
 • Нехармоничен генетично обусловен растеж на челюстите
 • Несъответствие между размера на зъбите и костната основа. Най-честата причина за „кривите зъби“.
 1. Кога да посетим ортодонта за първи път?
 • В повечето случаи подходяща възраст е след пробива на първите постоянни зъби между 6 и 8 годишна възраст.
 1. Има ли възрастови ограничения?
 • На практика НЕ!
 1. Колко време се носят брекетите?
 • Ортодонтското лечение е продължително – 1,5 – 2,5 години, в зависимост от случая. По време на лечението са необходими посещения за активиране на брекетите през 4,6 или 8 седмици.
 1. Как се задържа ефекта от брекетите?
 • След свалянето на брекетите задължително се поставя ретенционен апарат – фиксиран или снемаем ретайнер.
 1. Носенето на брекети налага ли някакви ограничения?
 • Докато трае лечението не се препоръчва консумация на твърди храни и дъвка.
 1. Кога не трябва да се слагат брекети?
 • При много тежка степен на пародонтоза и голям брой липсващи зъби, заболявания на психиката и тежки форми на алергия.

Нашите високо квалифицирани специалисти

Екип от професионалисти

Д-р Николай Николов

Лекар по дентална медицина