Протетичната дентална медицина е дентална специалност, насочена към запазването на функцията, комфорта и естетиката на съзъбието при налична загуба на зъби. Изработват се различни видове неснемаеми, снемаеми и комбинирани конструкции, пресъздаващи естествения вид на пациента. Зъбното протезиране се извършва в колаборация със зъботехническата лаборатория.
Големи разрушения на коронката на зъба се възстановяват с пинлей, инлей, онлей и овърлей, коронки, щифтови пънчета.
Корона – Зъбът се изпилява до зъбно пънче. Това е умалено копие на формата на зъба. Върху така оформеното пънче се поставя корона, която изцяло го покрива. Съществуват различни материали за изработване на зъбна корона: метална корона, металокерамична корона, златокерамика, прескерамична корона, циркониева корона. В съвременната дентална медицина е много добре развита и широко използвана CAD/CAM технология за компютърно сканиране и изработка на машинно фрезована металокерамична корона, машинно фрезована циркониева корона, машинно фрезована титаниево керамична корона. Диамант Дент работи с последен модел CAM-фрез апарат „Тициан Кът 5.2“, представен на изложението в Къолн през 2017г. Апаратът е предназначен за прецизно рязане на всякакъв тип материал: цирконий, керамика, метал и др.
Специално създаденият софтуер, предназначен да зададе перфектна визия, точност и естетика на зъбната конструкция. Човешкият фактор и възможността за грешка са сведени до минимум. Времето за изработване на коронка или мост може да бъде намалено от пет работни дни до няколко часа.
Мост – Когато около липсващия зъб (зъби) има останали други, които са в състояние да поемат тежестта и функцията им, се изпиляват до зъбни пънчета и се поставя конструкция, която обхваща изпилените и липсващите зъби. Така се отстранява “празното пространство” от зъбите, влизащи в моста. По този начин се възстановява естетиката и функцията на дъвкателния апарат.
Короните и мостовете се циментират неподвижно върху зъбните пънчета и не се налага тяхното ежедневно сваляне и поставяне.
Протеза – Когато няма останали зъби, отговарящи на условията за поставянето на мост или дентален имплант, се налага изработването на протеза. Основната разлика с горепосочените е, че протезата най-често е подвижна конструкция, освен в случаите, когато се изработи върху дентални импланти. Това означава, че тя не е постоянно фиксирана в устата на пациента и се налага нейното ежедневно поставяне, сваляне и хигиенизиране.