Smart Optics Vinyl

Smart Optics Vinyl е зъботехнически 3D скенер, специално създаден за постигане на максимална производителност в ежедневната лабораторна работа. След взимане на отпечатък от пациента, работният модел се сканира с точност до 6 микрона и устната кухина се превръща в триизмерен дигитален образ. Този образ се изпраща към 3D софтуерите за моделиране, в които се въвеждат стойности до част от милиметъра. Чрез тази нова технология на изработка на зъбни протези се избягват грешките, които могат да бъдат допуснати при конвенционалните методи за изработка чрез восъчен моделаж. Основните предимства в технологията са съкращаване на времето за изработка на конструкцията, високата точност и естетика.