CAD/CAM CORITEC 350i.

CAD/CAM или още познати като CNC фрези са роботизирано оборудване проектирано да изработва конструкции от различни материали с изключителна точност.
CORITEC 350i е фреза от последно поколение специално проектирана за зъбно протезиране, даваща възможност за фрезоване на всички видове материали познати в бранша.
След моделиране на 3Д софтуерите файловете се изпращат до CAD/CAM системата и тя изрязва конструкцията до точност сведена до микрони. Чрез тази технология се
избягват всякакви деформации които могат да се проявят при отливане на метал или работата с други видове материали.