Екип

Д-р Николай Николов

Д-р Николай Николов

Лекар по дентална медицина

Д-р Николай Николов завършва средното си образование в Професионална Гимназия по Ветеринарна Медицина „Иван П. Павлов“ гр. Стара Загора…

Виктория Кънева

Виктория Кънева завършва Медицински колеж към МУ–Пловдив със специалност „Зъботехник“ през 2013 г. Своята квалификация повишава във Факултета по обществено здраве на МУ–Пловдив със специалност „Управление на здравните грижи“ през 2016 г.

Д-р Йорданка Величкова

Д-р Йорданка Величкова

Лекар по дентална медицина

Д-р Йорданка Величкова завършва Факултета по Дентална Медицина, към МУ-Пловдив през 2014 г.

Работи единствено ендодонтия и естетични корекции в областта на лицето, ботокс, филъри, мезотерапия и плазмолифтинг.

Д-р Хамди Омер

Д-р Хамди Омер

Лекар по дентална медицина

Д-р Хамди Омер завършва Медицински университет–Пловдив през 2014 г. Част от екипа на „DIAMOND DENT“ става през 2017 г.

Д-р Сибел

Д-р Сибел

Лекар по дентална медицина

Д-р Сибел Усаинова завършва МУ-Пловдив, Факултет по Дентална Медицина през 2011 г. Член е на Български зъболекарски съюз. Посещава множество курсове за допълнителна квалификация по Оперативно зъболечение и Ендодонтия.

Д-р Таня Иванова

Д-р Таня Иванова

Лекар по дентална медицина

Д-р Таня Иванова завършва МУ-Пловдив, Факултет по Дентална Медицина през 2017 г. По време на обучението си проявява активност с участието си в студентски съвет като отговорник и представител на випуск 2017 г.

Д-р Диана Илиева

Д-р Диана Илиева

Лекар по дентална медицина

Д-р Диана Илиева Aргирова завършва „Дентална медицина” във Факултета по Дентална Медицина, към МУ-Пловдив през 2017 г. От началото на 2019 г. развива своите интереси и професионална насоченост в областта на ортодонтията.

Д-р Алекси Николов

Д-р Алекси Николов

Лекар по дентална медицина

Д-р Алекси Николов завършва “Дентална медицина” с най-висок успех през 2020 г., във Факултета по Дентална медицина към Медицински университет – Пловдив.

Д-р Гергана Илиева

Д-р Гергана Илиева

Лекар по дентална медицина

Д-р Гергана Илиева завършва Факултета по Дентална медицина, към МУ–Пловдив през 2020 г. Непосредствено след това започва профилирането си в ортодонтията и работата с деца.

Д-р Радостина Консулова

Д-р Радостина Консулова

Лекар по дентална медицина

Д-р Радостина Консулова завършва МУ-Пловдив, Факултет по Дентална Медицина през 2021 г. Придобива следдипломна квалификация за работа с Er:YAG дентален лазер.

Д-р Деан Колев

Д-р Деан Колев

Лекар по дентална медицина

Д-р Деан Колев е роден в Гърция през 1987 г., отраснал в Америка и е завършил Факултета по Дентална медицина към Медицински университет – Пловдив, придобивайки квалификационна степен „магистър“ – Лекар по Дентална медицина.

Гергана Иванова

Гергана Иванова

Дентален асистент

Завършва в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, специалност Медицинска Химия…

Симона Кременарова

Симона Кременарова

Дентален асистент

Симона Кременарова се дипломира като „магистър“ по „Медицинска химия“ в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” през 2017 г. Открива своето призвание в Денталната медицина и през 2019 г…

Гергана Белева

Гергана Белева

Операционна сестра

Гергана Белева завършва специалност „Медицинска сестра“, като в момента е в процес на придобиване на магистърска степен по „Управление на здравни грижи”, във Факултета по обществено здраве на МУ–Пловдив.

Гюлбеяз Мехмед

Гюлбеяз Мехмед

Дентален асистент

Гюлбеяз Мехмед завършва висшето си образование в „Тракийски университет“ – Стара Загора, филиал Хасково със специалност „Акушерка“ през 2016 г.

Мария Георгиева

Мария Георгиева

Операционна сестра

Мария Георгиева завършва „Тракийски Университет“-Стара Загора, филиал Хасково със специалност „Медицинска сестра“ през 2019 г.

Миглена Реулкова

Миглена Реулкова

Дентален асистент

Миглена Реулкова придобива бакалавърска степен със специалност ,,Биология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2013 г. Дипломира се като „магистър” по „Ембриология“ през 2015 г., отново в СУ „Св. Климент Охридски“.

Диана Желева

Диана Желева

Дентален асистент

Диана Желева завършва средното си образование в СУ „Неофит Рилски“, гр. Твърдица през 2015 г. Придобива ОКС „професионален бакалавър“ в МУ–Пловдив, факултет Медицински колеж, със специалност “Инспектор по обществено здраве” …

Гергана Георгиева

Гергана Георгиева

Дентален асистент

Гергана Георгиева завършва средното си образование през 2018 г. във Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент–Екзюпери“, гр. Пловдвив. Понастоящем е студент в Медицински университет – Пловдив, специалност “ Медицинска сестра ”.

Иванка Георгиева

Иванка Георгиева

Дентален асистент

Иванка Георгиева завършва средното си образование в СОУ „Свети Климент Охридски” гр. Пловдив. Специалността си „Асистент на лекаря по Дентална медицина“ придобива в ЦПО към МУ-Пловдив.