Екип

Жанета Енчева

Жанета Енчева

Дентален асистент

Жанета Енчева завършва средното си образование през 2017 г. в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ гр.Стара Загора с профил Френски език. Придобива степен „Бакалавър“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, със специалност „Молекулярна биология“.

Мариета Цолева

Мариета Цолева

Администратор

Мариета посреща пациентите на „DIAMOND DENT“ и се отзовава на Вашите запитвания с компетентност и стил. Владее английски и италиански език.

Паолина Николова 

Паолина Николова 

Администратор
Паолина Николова завършва МУ-Пловдив, Факултет Медицински колеж със  специалност "Инспектор по обществено здраве" през 2018 г.
Иван Иванов

Иван Иванов

Управител лаборатория

Завършва МУ–Пловдив, Факултет Медицински колеж със специалност „Зъботехник“ през 2014 г. Преминава редица курсове и обучения свързани с подвижното и неподвижното протезиране.

Ивелина Петрова

Ивелина Петрова

Зъботехник

Ивелина Петрова завършва Медицински колеж ,,Йорданка Филаретова ’’ гр. София през 2021 г. със специалност „Зъботехник”.

Румен Кисьов

Румен Кисьов

Зъботехник

Румен Кисьов завършва МУ–Пловдив, Факултет Медицински Колеж със специалност „Зъботехник“ през 1990 г. Специализира в областта на полихроматично нанасяне на керамика.

Митко Йорданов

Митко Йорданов

Зъботехник

Митко Йорданов завършва МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Факултет Медицински колеж със специалност „Зъботехник“.

Даниел Юлиянов

Даниел Юлиянов

Зъботехник

Даниел Юлиянов завършва МУ–Пловдив, Факултет Медицински колеж със специалност „Зъботехник“ през 2021 г.

Севда Дерели

Севда Дерели

Зъботехник

Севда Дерели завършва МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Факултет Медицински колеж със специалност „Зъботехник“.

Емилия Кралева

Емилия Кралева завършва „Висш минно-геоложки институт“ гр. София, като инженер-геолог.

Към екипа на „DIAMOND DENT“ се присъединява през 2018 г.