Виктория Кънева

Виктория Кънева завършва Медицински колеж към МУ–Пловдив със специалност „Зъботехник“ през 2013 г. Своята квалификация повишава във Факултета по обществено здраве на МУ–Пловдив със специалност „Управление на здравните грижи“ през 2016 г. Придобива и ОКС „магистър” по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ през 2018 г., отново във ФОЗ на МУ-Пловдив.

От 2014 г. започва своята реализация като дентален асистент, a oт 2015 г. постъпва като тaкaвa в кабинет на д-р Николай Huкoлoв. Прави заявка за отговорен, трудолюбив и коректен специалист на който може да се разчита. Активно съдейства за изграждане на работния процес в кабинета като режим, набавяне на материали и консумативи, а понастоящем и за клиника „DIAMOND DENT“. Ръководи процеса по подбор и обучение на персонала.

Съдейства своевременно за решаване на казуси от различно естество, свързани с дейността на клиниката. Като доказано добър специалист, при необходимост откликва и за заместване на колеги. Има активност за увеличаване броя на новите пациенти и грижата към настоящите. Успешно организира всички събития в работния процес.

Така изграждайки себе си в професионален аспект през 2018 година заема длъжността „Мениджър“ в клиника „DIAMOND DENT“.