Д-р Деан Колев

Д-р Деан Колев е роден в Гърция през 1987 г., отраснал в Америка и е завършил Факултета по Дентална медицина към Медицински университет – Пловдив, придобивайки квалификационна степен „магистър“ – Лекар по Дентална медицина.

От 2011г. проявява нестихващ интерес към Имплантологията, в частност протезиране върху импланти, както и професионално избелване.

Взема участие в теоретични и практически курсове и конгреси на Българската академия по естетична стоматология, Международната лазерна академия, както и на частни организации в сферата на имплантологичните методи.

Владее гръцки, английски и български език на професионално ниво.

“Още от ученическа възраст ми се породи интересът към Стоматологията и благодарение на моя баща Д-р Никола Колев имах възможността да усвоя умения още преди започване на обучението. Мотивацията ми нарастваше всеки път, когато виждах неговите пациенти, изпълнени с благодарност. В момента усещам това чувство към мен и осъзнавам, че няма по-голяма награда от това да подобря усмивката, самочувствието и дори съдбата на хората, решили да ми се доверят. Непрестанният стремеж за усъвършенстване и изградената самодисциплина ми дават тласък да намирам най-подходящите решения спрямо индивидуалните особености на всеки и да осъществявам желанията за така мечтаната усмивка.”

Сертификати