Д-р Николай Николов

Д-р Николай Николов завършва средното си образование в Професионална Гимназия по Ветеринарна Медицина „Иван П. Павлов“ гр. Стара Загора. През 2011г. се дипломира във Факултета по Дентална Медицина към Медицински Университет Пловдив, придобивайки магистърска степен „лекар по дентална медицина“.

В момента Д-р Николов е докторант на тема Ранна диагностика на предраковите заболявания и специализант последна година по Пародонтология и Заболявания на оралната лигавица. В Медицински Университет гр.Пловдив той е и асистент на студентите на Дентална Медицина.

Сертификати