Д-р Хамди Омер

Д-р Хамди Омер завършва Медицински университет–Пловдив през 2014 г. Част от екипа на „DIAMOND DENT“ става през 2017 г.

Той е предан на философията, че за да бъде истински професионалист, всеки лекар трябва да има не само знания и умения, но и да подхожда към проблемите на пациентите с морал, емпатия и поглед към цялостната картина.

Неговата усмивка и чувството за спокойствие, което привнася, карат пациентите да се чувстват в сигурни ръце, а усетът му за естетика, прецизността и вниманието му към детайлите, ги карат да останат доволни от постигнатите резултати.

Направленията, които будят най-голям интерес у него, са неподвижното протезиране, естетичните възстановявания във фронталната област (бондинг) и ортодонтията.

Сертификати