IMG_4687

Завършва МУ гр. Пловдив Факултет по Дентална Медицина през 2011 г. Член е на БЗС. Има интерес към цялостна рехабилитация на съзъбието насочено към директни и индиректни естетични възстановявания. Д-р Сибел владее няколко езика – английски, немски, испански, македонски, сръбски и турски език.