IMG_4683

Мариета ще ви посрещне и ще се отзове на вашите запитвания с компетентност и стил. Владее английски и италиански език. Има богат и дългогодишен опит като мениджър и човешки ресурси в една от най-големите корабни кампании за круизи в света. Пътешествайки от Европа до Карибите, тя е открила, че няма по красиво място от България.