Мария Георгиева

Мария Георгиева завършва „Тракийски Университет“-Стара Загора, филиал Хасково със специалност „Медицинска сестра“ през 2019 г. По време на обучението си преминава и специален курс за работа с ХИВ позитивни пациенти.
В „DIAMOND DENT“ е операционна сестра в хирургичния кабинет на Д-р Николай Николов.

Сертификати