Миглена Реулкова

Миглена Реулкова придобива бакалавърска степен със специалност ,,Биология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2013 г. Дипломира се като „магистър” по „Ембриология“ през 2015 г., отново в СУ „Св. Климент Охридски“.

Намира своето призвание като Дентален асистент в Ортодонтията, като става част от екипа на „DIAMOND DENT“ през 2020 г.