Паолина Николова 

Паолина Николова завършва МУ-Пловдив, Факултет Медицински колеж със  специалност “Инспектор по обществено здраве” през 2018 г.