Севда Дерели

Севда Дерели завършва МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Факултет Медицински колеж със специалност „Зъботехник“.

Прояваява изключителен интерес и работи в сферата на дигиталното неподвижно протезиране.