Дентален асистент

Симона Кременарова

Симона Кременарова

Дентален асистент

Симона Кременарова се дипломира като „магистър“ по „Медицинска химия“ в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” през 2017 г. Открива своето призвание в Денталната медицина и през 2019 г…

Миглена Реулкова

Миглена Реулкова

Дентален асистент

Миглена Реулкова придобива бакалавърска степен със специалност ,,Биология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2013 г. Дипломира се като „магистър” по „Ембриология“ през 2015 г., отново в СУ „Св. Климент Охридски“.

Иванка Георгиева

Иванка Георгиева

Дентален асистент

Иванка Георгиева завършва средното си образование в СОУ „Свети Климент Охридски” гр. Пловдив. Специалността си „Асистент на лекаря по Дентална медицина“ придобива в ЦПО към МУ-Пловдив.

Жанета Енчева

Жанета Енчева

Дентален асистент

Жанета Енчева завършва средното си образование през 2017 г. в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ гр.Стара Загора с профил Френски език. Придобива степен „Бакалавър“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, със специалност „Молекулярна биология“.

Диана Желева

Диана Желева

Дентален асистент

Диана Желева завършва средното си образование в СУ „Неофит Рилски“, гр. Твърдица през 2015 г. Придобива ОКС „професионален бакалавър“ в МУ–Пловдив, факултет Медицински колеж, със специалност “Инспектор по обществено здраве” …

Гюлбеяз Мехмед

Гюлбеяз Мехмед

Дентален асистент

Гюлбеяз Мехмед завършва висшето си образование в „Тракийски университет“ – Стара Загора, филиал Хасково със специалност „Акушерка“ през 2016 г.

Гергана Георгиева

Гергана Георгиева

Дентален асистент

Гергана Георгиева завършва средното си образование през 2018 г. във Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент–Екзюпери“, гр. Пловдвив. Понастоящем е студент в Медицински университет – Пловдив, специалност “ Медицинска сестра ”.

Виктория Кънева

Виктория Кънева завършва Медицински колеж към МУ–Пловдив със специалност „Зъботехник“ през 2013 г. Своята квалификация повишава във Факултета по обществено здраве на МУ–Пловдив със специалност „Управление на здравните грижи“ през 2016 г.

Гергана Иванова

Гергана Иванова

Дентален асистент

Завършва в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, специалност Медицинска Химия…