Кариеси

Д-р Сибел

Д-р Сибел

Лекар по дентална медицина

Д-р Сибел Усаинова завършва МУ-Пловдив, Факултет по Дентална Медицина през 2011 г. Член е на Български зъболекарски съюз. Посещава множество курсове за допълнителна квалификация по Оперативно зъболечение и Ендодонтия.

Д-р Таня Иванова

Д-р Таня Иванова

Лекар по дентална медицина

Д-р Таня Иванова завършва МУ-Пловдив, Факултет по Дентална Медицина през 2017 г. По време на обучението си проявява активност с участието си в студентски съвет като отговорник и представител на випуск 2017 г.

Д-р Диана Илиева

Д-р Диана Илиева

Лекар по дентална медицина

Д-р Диана Илиева Aргирова завършва „Дентална медицина” във Факултета по Дентална Медицина, към МУ-Пловдив през 2017 г. От началото на 2019 г. развива своите интереси и професионална насоченост в областта на ортодонтията.