Оперативна сестра

Гергана Белева

Гергана Белева

Операционна сестра

Гергана Белева завършва специалност „Медицинска сестра“, като в момента е в процес на придобиване на магистърска степен по „Управление на здравни грижи”, във Факултета по обществено здраве на МУ–Пловдив.

Мария Георгиева

Мария Георгиева

Операционна сестра

Мария Георгиева завършва „Тракийски Университет“-Стара Загора, филиал Хасково със специалност „Медицинска сестра“ през 2019 г.